Xe khách CÔNG TY CPCVTDV BẮC KẠN tuyến Bắc Kạn – Thái Nguyên - Hà Nội - Na Rì - Ba Bể - Chợ Đồn - Ngân Sơn - Pác Nặm - Nam Định - 05/09/2016

Gian hàng autopost
Mua bán giá tốt
autopost@w3d.vn
http://www.kvn.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook
- Điện thoại: 0281 3878117 – 0281 3870838
 • Lịch trình : Bắc Kạn – Thái Nguyên
 • Giờ xuất bến : Bắc Kạn 5h đến 11h40
 • Lịch trình : Bắc Kạn – Hà Nội
 • Giờ xuất bến : Bắc Kạn 5h50-6h50-7h-7h30-11h15
 • Lịch trình : Bắc Kạn – Nam Định
 • Giờ xuất bến : Bắc Kạn 4h30
 • Lịch trình : Bắc Kạn – Ba Bể
 • Giờ xuất bến : Bắc Kạn 14h30
 • Lịch trình : Bắc Kạn – Na Rì
 • Giờ xuất bến : Bắc Kạn 7h Na Rì 11h30
 • Lịch trình : Bắc Kạn – Chợ Đồn
 • Giờ xuất bến : Bắc Kạn 8h15-13h15 Chợ Đồn 7h50
 • Lịch trình : Bắc Kạn – Ngân Sơn
 • Giờ xuất bến : Bắc Kạn 7h
 • Lịch trình : Bắc Kạn – Pác Nặm
 • Giờ xuất bến : Bắc Kạn 7h15-8h30-9h15-10h35-12h-12h50 Pác Nặm 6h40-7h30-8h30-11h30-13h30-14h3-
 • Lịch trình : Ba Bể – Thái Nguyên
 • Giờ xuất bến : Bắc Kạn 5h-5h35-6h50
 • Lịch trình : Pác Nặm – Hà Nội
 • Giờ xuất bến : Pác Nặm 6h
 • Điện thoại : 0281 3878117 – 0281 3870838

Chữ kí của thành viên

Tin nhanh

 

 

 

Facebook like