Xe khách HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THỐNG NHẤT tuyến Bắc Kạn – Thái Nguyên - Hà Nội - 05/09/2016

Gian hàng autopost
giá tốt
autopost@w3d.vn
http://www.kvn.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook
 • Lịch trình : Bắc Kạn – Thái Nguyên
 • Giờ xuất bến : 5h đến 11h40
 • Lịch trình : Bắc Kạn – Hà Nội
 • Giờ xuất bến : Bắc Kạn 6h-6h30-8h
 • Lịch trình : Bắc Kạn – Ba Bể
 • Giờ xuất bến : Bắc Kạn 10h-10h55-11h20 Ba Bể 8h-9h-14h15
 • Lịch trình : Bắc Kạn – Na Rì
 • Giờ xuất bến : Bắc Kạn Từ 6h30 đến 16h Na Rì từ 4h45 đến 14h
 • Lịch trình : Bắc Kạn – Chợ Đồn
 • Giờ xuất bến : Bắc Kạn 9h15-11h15-14h30 Chợ Đồn 9h30-14h50
 • Lịch trình : Bắc Kạn – Pác Nặm
 • Giờ xuất bến : Bắc Kạn 6h Pác Nặm 10h30
 • Lịch trình : Ba Bể – Hà Nội
 • Giờ xuất bến : Ba Bể 4h30
 • Lịch trình : Ba Bể – Cao Bằng
 • Giờ xuất bến : Ba Bể 6h30
 • Lịch trình : Ba Bể – Thái Nguyên
 • Giờ xuất bến : Ba Bể 5h10-6h-6h25-7h45
 • Lịch trình : Pác Nặm – Thái Nguyên
 • Giờ xuất bến : Bắc Kạn 5h15
 • Lịch trình : Na Rì – Hà Nội
 • Giờ xuất bến : Na Rì 4h30
 • Lịch trình : Na Rì – Thái Nguyên
 • Giờ xuất bến : Na Rì 5h-6h
 • Điện thoại : 0281 3870243

Chữ kí của thành viên

Tin nhanh

 

 

 

Facebook like